Ny hemsida för Byggande Arkitekter

Nu finns Föreningen Byggande Arkitekters nya hemsida, www.byggandearkitekter.se

Föreningen Byggande Arkitekter bildades våren 2015. Föreningen består av arkitektföretag med intresse för att stärka arkitektens roll i planerings- och byggprocessen genom att initiera och, självständigt eller i olika former av partnerskap, genomföra projekt i egen regi.
Genom erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsuppbyggnad vill föreningen stärka medlemsföretagen i arbetet med att initiera och genomföra projekt i egen regi. Genom kontakter med kommuner vill Byggande Arkitekter medverka till att skapa ökat intresse för arkitektföretaget som byggherre.

På den nya hemsidan kan du läsa vad Byggande Arkitekter vill och vad medlemsföretagen arbetar med. Föreningen Byggande Arkitekter har idag 13 arkitektföretag som medlemmar.

Lyssna på Byggemenskapers radiopodd i Almedalen!

Häng med på studieresa till Tyskland med föreningen för Byggemenskaper!

Resan går av stapeln 7-9 maj, sista anmälningsdatum är 17 april. Antalet platser är begränsat.
Resan arrangeras av föreningen för Byggemenskaper och Tysk-Svenska Handelskammaren och leds av duktiga guider med stor lokalkännedom, vi träffar tongivande personer och lokala byggemenskaper.

Mer information och anmälan finns på www.byggemenskap.se

Ny förening för Byggande Arkitekter bildad

2015-03-04
Nio arkitektföretag har bildat Föreningen Byggande Arkitekter. Staffan Schartner sitter med i styrelsen.
Läs hela pressmedelandet i PDF- filen.

Konferens Hållbar stadsutveckling

2015-01

Järfälla kommun och Föreningen för Byggemenskaper i Sverige samarrangerar en konferens den 28 januari i Stockholm.

Läs mer på www.byggemenskap.se

Byggemenskaper i Sverige: Vad är en byggemenskap?

Staffan Schartner om byggemenskaper
vimeo

Följ vår process med att bygga vårt egna hus i Linköping!

Juni 2017
Stommen är på plats, taket är hjälpligt tätt och det arbetas intensivt med mellanväggar och installationer inne i huset.

Hållbarheten blir bäst när man bygger något framtiden kan och vill behålla
Utgångspunkten för det här projektet är att göra ett hus som lever med sin tid och som belastar sin omvärld så lite som möjligt. Vi har tagit bort allt som är ett hinder för att huset ska kunna förändras. De olika våningarna kan användas på olika sätt och uppdelningen i olika lägenheter och rum kan ändras över tiden. Installationerna ligger i det öppningsbara golvet, badrum och köksmoduler är prefabricerade och flyttbara, fasaderna är modulära så att fönster och balkongdörrar är lätta att flytta, takhöjden är generös. Skulle man ändå vilja bli av med huset är det mesta gjort av trä - till och med isoleringen i väggarna - och lite stål som fungerar bra i kretsloppen.

Lina strand, Södertälje

2014-10
Tillsammans med landskapsarkitekten Torkel Tigerschiöld har vi fått i uppdrag av Södertälje kommun att utarbeta en förstudie till hur det gamla tegelbruksområdet vid kanalen norr om Astras fabriksområde skulle kunna bebyggas.

omniplan presenterar sin nya hemsida!

2014-10
Vi vill stolt presentera vår nya hemsida, som äntligen är färdig!

Givande studieresa för föreningen

Föreningen för byggemenskaper anordnade tillsammans med Tysk- Svenska Handelskammaren en studieresa till Berlin och Hamburg den 9-11 oktober. Det var en lyckad resa med en liten skara medresenärer som nu har fått en inblick i byggemenskaper i Tyskland.

Gör en studieresa med Föreningen för byggemenskaper

Den 9-11 oktober åker föreningen och Tysk- Svenska Handelskammaren till Berlin för att
göra ett studiebesök hos ett antal byggemenskaper. Vi får inspiration och skapar nya
tankesätt för byggandet i Sverige.