Residenset i Wien

Ny ambassad i Wien
1878 var den liberale, judisk-sekuläre tidningsutgivaren Moritz Szeps nya residens klart, placerat mitt emot de nationalistiska prinsarnas av Liechtenstein sommarpalats. Efter några årtionden i centrum av Europas politiska och kulturella utveckling köptes huset 1928 av Sverige. Fram till 1964 inrymdes både ambassad och residens i huset, sedan dess har det fungerat som residens med stora, numera kulturminnesmärkta representationsutrymmen i den stad som fortfarande är Europas diplomatiska centrum.
Omniplan har uppdraget att leda omvandlingen till moderna kanslier för den svenska ambassaden och OSSE-kansliet samtidigt som de historiska salongerna bevaras och ges förbättrad tillgänglighet

Vårt uppdrag:
Projektledning

Uppdragsgivare:
Statens Fastighetsverk / Hidemark & Stintzing

Entreprenad:
Delad entreprenad, ca 30 entreprenader

Omfattning:
Projektkostnad ca SEK 60M

Byggstart:
2013

Färdigställande:
2014