Vallastaden2017

omniplan börjar stolt bygget av sitt eget hus i det nya bostadsområdet Vallastaden i Linköping.
omniplan projektutveckling har tilldelats tomten 2G i Vallastaden, Linköpings ambitiösa stadsutvecklingsprojekt.
Projektet bygger på att låta privatpersoner investera och i mån av intresse delta i utvecklingen av projektet.
Konceptet handlar om att göra det enkla konstruktivt och installationstekniskt för att kunna nå en ambitiös hållbarhetsnivå.

Vårt uppdrag:
omniplan leder själva byggandet av bostäderna

Byggherre:
omniplan projektutveckling

Byggstart:
2015

Färdigställande:
2017